Administrasjon

23.07.202113:11 Viktor Håkonsen

Ingunn Dalen har sin yrkesbakgrunn som politi. Hun har lang erfaring fra ulike tjenestefelt, og har jobbet forebyggende ved flere avdelinger i politiet. Var med på å starte opp tilbudet om ruskontrakter, før hun overtok koordinator rollen i «Felles Ansvar».

Rune Røbekk er utdannet sosionom ved Høgskolen i Bodø, og har allsidig praksis fra flere fagfelt. Han var for seks år siden med på å etablere rusmestringsenhet i Bodø fengsel og har jobbet der som ruskonsulent frem til oppstart som prosjektleder for «Felles Ansvar – ruskontrakter» i februar i 2014. Før det jobbet han som miljøterapeut i ungdomspsykiatrien ved Nordlandssykehuset.

 

Ingunn Dalen: 97 70 75 88 

Rune Røbekk: 90 70 11 43