Administrasjon

Felles Ansvar har pr. nå to ansatte, Rune Røbekk og Ingunn Dalen.

Rune har sosialfaglig bakgrunn, med formalkompetanse fra blant annet sosionomstudier, veiledningspedagogikk, kognitiv miljøterapi og folkehelse.

Ingunn har en bachelor med fagområdene sosiologi/ psykologi/ kriminologi, Politihøgskole og en pågående master i Praktisk kunnskap ved Nord Universitet, hvor det forskes på eget fagfelt. Vi er lokalisert på Bodø Politihus, og i henhold til samarbeidsavtalen dekker Salten politidistrikt kontorutgifter.

Ingunn Dalen: 97 70 75 88 

Rune Røbekk: 90 70 11 43