Felles Ansvar


  • Felles Ansvar er et lavterskeltilbud for ungdom fra 12 år.
  • Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte motivere til endring. Bekymringen kan være rus og/ eller annen bekymringsfull utvikling.
  • Et samarbeid er vanligvis på 6 mnd.
  • Tiltaket er ett spleiselag av kommunene i Salten: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy.

  • Er gratis å bruke.
  • Gir kort vei fra bekymring til tiltak. Vi har ingen ventelister.
  • Er et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene.

 

«Felles Ansvar i Salten» ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte, veiledning og tverrfaglig arbeid legge til rette for endring.