Forebyggende tiltak for ungdom

 

  • Kriminalitet og rusforebyggende tiltak for ungdom fra 12 år. Ingen endelig øvre aldersgrense – det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
  • Lavterskeltilbud – ingen ventelister.
  • Ungdomskontrakt eller ruskontrakt på 6. mnd i forbindelse med straffesak eller på bakgrunn av bekymring fra politi, barnevern, skole, foreldre mm.
  • Møte i Konfliktrådet kan være et av punktene i kontrakten. Felles Ansvar er underlagt Salten Regionråd, og finansieringen er et «spleiselag» betalt av de enkelte kommunene.
  • Tiltaket er derfor gratis å bruke.
  • Kommunene i Felles ansvar i Salten er: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy.