Forebyggende tiltak for ungdom

 

  • Felles Ansvar er ett lavterskeltilbud for ungdom melllom 12 år og 18 år. Den øvre aldersgrense er ikke endelig – det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
  • Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte motivere til endring. Bekymringen kan være rus og eller annen bekymringsfull utvikling.
  • Ett samarbeid er vanligvis på 6. mnd på bakgrunn av bekymring fra politi, barnevern, skole, foreldre mm. eller i forbindelse med straffesak.
  • Tiltaket er ett spleiselag av kommunene i Salten: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy.
  • Tiltaket er derfor gratis å bruke.
  • Ønsker du kontakt er det bare sende melding eller ringe. Se kontaktinfo.