Historikk

I perioden 1998 til 2003 ble registrert en urovekkende økning i antall 15-20 åringer som ble siktet for forbrytelser. Stortingsmelding nr.17(1999-2000) ”Handlingsplan for bekjempelse av kriminalitet blant barn og unge”, hadde som målsetting å fremme samarbeid mellom ulike etater for å oppnå ønskede resultater på det kriminalforebyggende området.

Bakgrunnen for at man ønsket samarbeid på dette området var at man innså at problemet med kriminalitet blant barn og unge måtte møtes med kunnskap fra flere etater for å finne gode løsninger.

 Justisdepartementet gjennomførte sammen med 4 andre departement, et prosjekt som var en offensiv mot barne- og ungdomskriminalitet, ”SNU unge lovbrytere i tide”. Etter avtale med Salten Regionråd ble ett av de seks delprosjektene, ”Felles Ansvar”, lagt til Salten.

Prosjektperioden skulle i utgangspunktet avsluttes ved utgangen av 2006, men 01.07.2007 ble ”Felles Ansvar i Salten - ungdomskontrakt” etablert som permanent tiltak. Tiltaket skulle samarbeide tett med Salten Politidistrikt, Konfliktrådet for Salten og ulike hjelpeapparat som skole, barnevern, psykiatri, o.a.

I 2012 startet prosjektet «Felles Ansvar – Ruskontrakt» opp. Prosjektet ble gjort til et fast tiltak i september 2013, av et enstemmig regionråd.

Tiltakene er finansiert gjennom et «spleiselag» fra Salten kommunene. Felles Ansvar i Salten skal bidra i kommunene i Salten Politidistrikt; Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Beiarn, Værøy, Røst, Gildeskål og Meløy.