Felles Ansvar i Salten

Har du spørsmål eller kommentarer, ring, send mail eller fyll ut skjema.

 
Ingunn Dalen
Faglig leder
Mobil: 97 70 75 88
ingunn@salten.no

 

 
Rune Røbekk
Rådgiver
Mobil: 90 70 11 43
rune@salten.no

Hanne Mari Sollund
Rådgiver
Mobil: 97 19 17 86
hanne.mari.sollund@salten.no