Ruskontrakt

23.07.202113:05 Viktor Håkonsen
  • Målgruppen er ungdom fra 12 år og oppover som på bakgrunn av bekymring eller straffesak inngår en frivillig kontrakt.
  • De fleste sakene kommer fra politiet i etterkant av straffesak eller bekymringssamtale, men foresatte, enkeltpersoner, barnevern og skole og lignende kan også melde inn saker.
  • I samarbeid med foresatte og /eller aktuelle samarbeidsparter jobbes det mot en ny start og gjenoppretting av tillit.
  • Innholdet i kontraktsperioden er rusforebyggende samtaler og rustesting og har som mål at ungdommen skal ta gode valg for seg selv.
  • Vi gir også tilbud om hasjavvenningsprogram (HAP)
  • Felles Ansvar nyter godt av et stort nettverk av samarbeidspartnere i Salten. Dette med tanke på å kunne veilede ungdom og foresatte til videre oppfølgning om det skulle være nødvendig.
  • Målet er rusfri ungdom.
, click to open in lightbox