Ungdomskontakt

23.07.202113:03 Viktor Håkonsen
  • Målgruppen er ungdom fra 12 år og oppover som har begått lovbrudd, eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig.
  • De fleste sakene kommer fra politiet i etterkant av straffesak eller bekymringssamtale, men enkeltpersoner, barnevern og skole kan også melde inn saker til Felles Ansvar i Salten.
  • Aktuell ungdom medvirker til innhold i en kontrakt de skal følge i en periode på seks måneder.
  • Det opprettes en nettverksgruppe rundt den enkelte, som kan bestå av foresatte og profesjonelle/private aktører som kjenner ungdommen.
  • Kontraktsinnholdet har fokus på veiledning, og legger til rette for at ungdommen skal ta gode valg for seg selv.
    I starten av kontraktsperioden gjennomføres det hyppige møter med ungdommen hvor elementer fra Motiverende Intervju (MI) benyttes. Dette anser vi som nødvendig for god relasjonsbygging, og for å kunne muliggjøre en endring.
  • Felles Ansvar nyter godt av et stort nettverk av samarbeidspartnere i Salten. Dette med tanke på å kunne veilede ungdom og foresatte til videre oppfølgning.